Skip to content

แด่เธอผู้เป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไป

นักต่อสู้กับอารมณ์อ่อนไหว
แม้เพียงเวลาอันแสนงาม
ก็พอที่หล่อเลี้ยงอุดมคติให้แช่มชื่น
มีพลังเพื่ออนาคตและเพื่อเธอ

แด่เธอผู้เป็นดวงใจและไฟแห่งฝัน
แด่เธอผู้เป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไป
แด่เธอคนดีเส้นทางเสรีที่คนเท่ากัน
แด่เธอจนวันที่ความใฝ่ฝันสร้างสรรค์เป็นจริง

มอบความรักเพื่อเธอเอาไว้ มอบดวงใจเพื่ออุดมการณ์
กี่ขวากหนาม จะสู้ไม่หวั่น เพียงได้กำลังใจจากเธอ