Skip to content

หมุดนี่ก็หาย

หมุดนี่ก็หาย​ ตึกนั่นก็ถูกทุบ​ อนุสาวรีย์​ยังอุ้มหายไร้ร่องรอย​ได้​ -​ผู้มีอำนาจพากเพียรเหลือเกินในการพยายามทำให้ประชาชนลืมความสำคัญ​ของวันที่