Skip to content

นักเรียน

นักเรียน นักศึกษา เด็กมัธยม ประชาชน มีเพียงสองมือเปล่า

ระบอบประยุทธ์และเจ้าของกำลังเป็นทรราชย์โดยสมบูรณ์แบบ

หากเจ้าหน้าที่ยังพอมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่บ้าง อย่าเป็นเครื่องมือทรราชย์ หยุดฟังคำสั่งนาย หยุดใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมโดยทันที วางอาวุธ แล้วมายืนข้างประชาชนเถอะครับ

Piyabutr Saengkanokkul