Skip to content

Police

ทุกวันนี้ประชาชนไม่คาดหวังไรกับตำรวจอยู่แล้ว ไปนั่งหน้าสลอนอยู่กับกบฏวันทำรัฐประหารมีไรให้กูคาดหวังกับพวกมึงอีก? ไปนั่งอยู่กับโจรปล้นอำนาจ กูจะคาดหวังไรกับตำรวจอีก?!?!

วงการนี้หาคนดีฝั่งปชช.ยากมาก
มีแต่ เงิน อำนาจ ลาภ ยศ สรรเสริญ พวกพ้อง เท่านั้นที่พวกมันสนใจ ใครขวางทางถูกกำจัดทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย.