Skip to content

นักเรียนเลว

นักเรียนเลว แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์ให้ ปชช ร่วมลงชื่อในร่าง พรบ สิทธิมนุษยชนของผู้เรียนและตระหนักถึงปัญหาการละเมิดสิทธิในสถานศึกษา

ขบวนของนร.ถูกล่ามโซ่สลักคำว่า อำนาจนิยม ไว้ที่ มือ เท้า คอ เพื่อแสดงออกถึงอำนาจนิยมในสถานศึกษาที่ล่ามเด็กไว้ด้วย กฎระเบียบราวกับนักโทษ