Skip to content

อากง


ทำความรู้จักคดีของ “อากง” หรือ อำพล ชายอายุ 61 ปีที่ถูกกล่าวหาว่า ส่งข้อความมีเนื้อหาดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ฯ

ภายหลังยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ ระหว่างรอ อากงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเรือนจำ