Skip to content

กาฟิว


“กาฟิว” นักเรียน LGBTQIAN+ ถูกครูตำหนิเรื่องทรงผมที่ไม่ถูกระเบียบและถูกสั่งให้ไปตัดผม อีกทั้งยังถูกเพื่อนล้อว่าไม่สวย กลับมาเล่าให้คุณปู่คุณย่าฟัง ก่อนตัดสินใจผูกคอเสียชีวิต ด้านคุณปู่ระบุ “ขอให้กาฟิวเป็นคนสุดท้ายที่ต้องมาเสียชีวิตด้วยระเบียบเหล่านี้”