Skip to content

Violence against students in Thailand

เรามักคุ้นชินกับการที่โรงเรียนไทยบังคับนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬาสี ค่ายธรรมะ ค่ายลูกเสือ ฯลฯ หากไม่เข้าร่วมก็อาจจะถูกหักคะแนนหรือแม้กระทั่งขู่จะไม่ให้จบการศึกษา แล้วการบังคับนักเรียนแบบนี้ในระบบการศึกษาไทยเป็นสิ่งที่ปกติจริงหรือ?