Skip to content

ดร. สุจริต ภักดีี


ดร. สุจริต ภักดี นักวิจัยชาว ไทย-เยอรมัน หลังจบการศึกษาปริญญาเอกที่ Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics เตือน วิธีผลิตวัคซีนป้องกัน Covid – 19 นี้ไม่เคยทดสอบกับมนุุษย์มาก่อน วัคซีนมีส่วนประกอบหลายอย่างซึ่งสารหรือสิ่งที่ถูกห่อหุ้ม (mRNA) อาจทำให้เกิดการแพ้อย่างรุนแรง วัคซีน (mRNA) จะกระจายไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว และมันจะเข้าไปยังเซลล์ที่ไม่ได้ติดเชื้อด้วย และมันจะผลิตไวรัสโปรตีนในเซลล์ของเรา ทำเซลล์ของเราให้เป็นโรงงานผลิตโปรตีน และจะทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง รวมทั้งอาจส่งผลถึงภาวะเส้นเลือดอุดตัน ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

โดยคำบรรยายภาษาไทยนี้ได้รับการแปลจาก Cr. rookon (https://adithepchawla.com/vaccine-page/) ซึ่งมีการแปลได้อย่างเข้าใจง่าย และสื่อความหมายที่ ดร.สุจริต ภักดีต้องการถ่ายทอดออกมาได้ดี คำบรรยายภาษาไทยนี้ประโยชน์ต่อคนไทยมาก ที่ควรได้รู้ข้อเท็จจริงในอีกมุมว่า ทำไมเราถึงไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ซึ่งมีผลเสียในระยะยาวมากกว่าวัคซีนที่เคยมีมา