Skip to content

Teddy&Harry

Netiporn Sanesangkhom

“Bung” Netiporn Sanesangkhom การเสียชีวิตของบุ้ง ย้ำอีกทีถึงความจำเป็นที่เราค้องพูดเรื่องการปฏิรูปมาตรา 112 อย่างจริงจังได้แล้ว มีคนไทยกี่คนแล้วที่ต้องเสียชีวิตเพราะกฎหมายฉบับนี้ How many times will the courts allow deaths like these to happen until they’re satisfied ?

Pridi Banomyong

๒๔๗๕ รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติ

อำนาจนิยม (Authoritarianism)

“อำนาจนิยม” เป็นประหนึ่งศัพท์แสงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เราสามารถพบคำ ๆ นี้ได้ตามหนังสือพิมพ์ การปราศรัยในการชุมนุม หรือแม้กระทั่งการอภิปรายญัตติต่าง ๆ ในรัฐสภา และคำว่า “อำนาจนิยม” ก็เป็นคำที่ทรงพลังเสมอมา วันนี้ นักเรียนเลวขอพาทุกคนย้อนกลับไปในห้วงประวัติศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจและรู้เท่าทันอำนาจนิยมไปด้วยกัน “อำนาจนิยม” เป็นศัพท์บัญญัติจากคำว่า “Authoritarianism” สารานุกรมบริแทนนิกาได้ให้ความหมายของคำว่า “Authoritarianism” ไว้ว่า “การยอมรับอำนาจอย่างถึงที่สุด และการกดขี่เสรีภาพทางความคิดและการกระทำของปัจเจกบุคคล (the blind submission… Read More »อำนาจนิยม (Authoritarianism)

Children like this

“เด็กแบบนี้ไม่ควรได้รับสิทธิอะไรเลย” “ทำตัวแบบนี้แล้วยังจะมาถามหาสิทธิอีกเหรอ” นี่อาจเป็นความคิดของหลาย ๆ คนที่มีต่อเด็กที่ไม่ใช่ “เด็กดี” ตามขนบของสังคมที่ออกมาเรียกร้องสิทธิอะไรบางอย่าง หลายคนต้องการให้ “เด็กดี” ได้รับสิทธิของตน แต่กลับไม่อยากให้เด็กที่พวกเขามองว่าเป็น “เด็กเลว” หรือ “เด็กก้าวร้าว” ได้รับสิทธินั้นด้วย ความคิดเหล่านี้สะท้อนถึงปัญหาความไม่เข้าใจหลักการของสิทธิมนุษยชนที่เป็นหลักพื้นฐานที่ทุกคนมีโดยเสมอหน้ากันไม่ว่า “ดี” หรือ “เลว” ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อที่ 2 ระบุไว้ว่า “ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใดอาทิ เชื้อชาติ… Read More »Children like this

Authoritarianism in school

อำนาจนิยมในโรงเรียนแทรกซึมอยู่ในทุกหนแห่ง ไม่เว้นแม้แต่วงโยธวาทิต ชวนทุกคนไปอ่านเรื่องราวของ “มะขาม” อดีตนักเรียนวงโยฯ ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่ความฝันการเป็นนักดนตรีถูกกลืนกินด้วยวัฒนธรรมอำนาจนิยม แม้ว่าในปัจจุบันมะขามจะจบออกจากระบบการศึกษาแล้ว แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มะขามได้เผชิญจากการอยู่วงโยฯ ตั้งแต่สมัยประถมฯ จนถึง ม.ต้น ก็ยังคงหลอกหลอนเธอมาจนถึงทุกวันนี้ Q: เคยเจออำนาจนิยมอะไรในโรงเรียนบ้าง เล่าให้ฟังหน่อย A: ตั้งแต่ประถมฯ จนถึง ม.ต้น เราเรียนในโรงเรียนที่จุกจิกกับเครื่องแบบและทรงผมมาก โรงเรียนนี้เขาจะบังคับถักเปียสองข้าง เวลาตรวจระเบียบก็จะให้เด็กแกะเปียให้ดู… Read More »Authoritarianism in school

Police General Sereepisuth Temeeyaves

“บรรดาม็อบทั้งหลายจะทำอะไรต้องคิดให้เป็น เสร็จแล้วก็เดินสะบัดก้น ผมเห็นแล้วมันทุเรศ โดยเฉพาะเด็กหญิงหยก ที่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ ปีนกำแพง ไม่ใส่เสื้อผ้าชุดนักเรียน ผมสงสารแม่เขานะ แม่เขาเนี่ยเข้าใจ แม่เขาเข้าใจปัญหา แม่เขาสอน ก็ไม่เชื่อฟังแม่เลย ทำตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้ ถ้าเป็นลูกผมเนี่ยไม่ได้หรอก ผมฆ่าทิ้งเลย เอาจริง ๆ เด็กแบบนี้ไว้ได้ที่ไหน” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย 3 สิงหาคม พ.ศ.2566